سرپرست جدید سمای کرج معرفی شد
سرپرست جدید سمای کرج معرفی شد
برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی در سما واحد کرج
برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی در سما واحد کرج
تجربه‏ ای متفاوت با آموزشکده سما واحد کرج
تجربه‏ ای متفاوت با آموزشکده سما واحد کرج
تجربه ای متفاوت با آموزشکده سما واحد کرج
تجربه ای متفاوت با آموزشکده سما واحد کرج
تجربه ای متفاوت با آموزشکده سما واحد کرج
تجربه ای متفاوت با آموزشکده سما واحد کرج
نوع خبر 
 
 سرپرست جدید سمای کرج معرفی شد
طی جلسه تودیع و معارفه تاریخ 23 خرداد 96 ، دکتر امیر محمودی به عنوان سرپرست جدید سمای کرج معرفی گردید.
چهارشنبه 24 خرداد 1396  12:12
 برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی در سما واحد کرج
آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد کرج، اقدام به برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی می نماید
شنبه 20 خرداد 1396  9:38
 تجربه‏ ای متفاوت با آموزشکده سما واحد کرج
تجربه‏ ای متفاوت با آموزشکده سما واحد کرج
يکشنبه 3 ارديبهشت 1396  11:20
 تجربه ای متفاوت با آموزشکده سما واحد کرج
تجربه ای متفاوت با آموزشکده سما واحد کرج
يکشنبه 3 ارديبهشت 1396  11:20
 تجربه ای متفاوت با آموزشکده سما واحد کرج
تجربه ای متفاوت با آموزشکده سما واحد کرج
يکشنبه 3 ارديبهشت 1396  11:20
1 2
 نتایج 1 - 5 از تعداد 10  خبر