برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی در سما واحد کرج
برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی در سما واحد کرج
باشگاه پژوهشگران جوان سمای کرج از بین دانشجویان واجد شرایط عضو می‌پذیرد
باشگاه پژوهشگران جوان سمای کرج از بین دانشجویان واجد شرایط عضو می‌پذیرد
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
نوع خبر 
 
 برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی در سما واحد کرج
آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد کرج، اقدام به برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی می نماید
شنبه 20 خرداد 1396  9:38
 باشگاه پژوهشگران جوان سمای کرج از بین دانشجویان واجد شرایط عضو می‌پذیرد
باشگاه پژوهشگران جوان سمای کرج از بین دانشجویان واجد شرایط عضو می‌پذیرد
يکشنبه 8 اسفند 1395  9:29
 مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
پنجشنبه 1 مهر 1395  8:48
 نتایج 1 - 5 از تعداد 5  خبر