مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
انّا انزلناه فی لیلة القدر
انّا انزلناه فی لیلة القدر
نوع خبر 
 
 
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
سه شنبه 7 اسفند 1397  8:8
منبع : مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد کرج-روابط عمومی

آخرين تاريخ بازديد : پنجشنبه 2 خرداد 1398  15:37:27
تعداد بازديد از اين خبر : 16297