بازدیدسرزده دکتر برهانی فر از معاونت آموزش های عمومی و مهارتی واحد کرج
بازدیدسرزده دکتر برهانی فر از معاونت آموزش های عمومی و مهارتی واحد کرج
فعالیت مراکر آموزشی دانشگاه آزاداسلامی
فعالیت مراکر آموزشی دانشگاه آزاداسلامی
اطلاعیه مهم ستاد آموزش مجازی سما واحدکرج
اطلاعیه مهم ستاد آموزش مجازی سما واحدکرج
یا صاحب الزمان(عج)
یا صاحب الزمان(عج)
مدارس سمای کرج
مدارس سمای کرج
نوع خبر 
 
 قابل توجه دانشجویان دانشجویان محترم: تشکیل تیم شنای دانشگاه آزاد اسلامی
قابل توجه دانشجویان دانشجویان محترم: تشکیل تیم شنای دانشگاه آزاد اسلامی
يکشنبه 17 تير 1397  9:16
 اطلاعیه مهم در خصوص انتخاب واحد ترم تابستان 97-96
اطلاعیه مهم در خصوص انتخاب واحد ترم تابستان 97-96
يکشنبه 17 تير 1397  7:43
 اطلاعیه مهم در خصوص ساعت کاری دانشگاه
اطلاعیه مهم در خصوص ساعت کاری دانشگاه
سه شنبه 12 تير 1397  15:28
 قابل توجه دانشجوبان پسر: اطلاعیه در خصوص مسابقات انتخابی میان مراکز آموزشی عالی کشور جهت اعزام تیم بوکس دانشجویان به مسابقات جهانی
قابل توجه دانشجوبان پسر: اطلاعیه در خصوص مسابقات انتخابی میان مراکز آموزشی عالی کشور جهت اعزام تیم بوکس دانشجویان به مسابقات جهانی
چهارشنبه 6 تير 1397  15:46