مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل
مرگ بر آمریکا-مرگ بر اسرائیل
هفته وحدت مبارک
هفته وحدت مبارک
یا صاحب الزمان (عج)
یا صاحب الزمان (عج)
ثبت نام جهت دریافت تسهیلات بانک های رسالت و مهرایران
ثبت نام جهت دریافت تسهیلات بانک های رسالت و مهرایران
مدارس سمای کرج
مدارس سمای کرج
نوع خبر 
 
 قابل توجه اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم:برگزاری مسابقه اذان
قابل توجه اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم:برگزاری مسابقه اذان
شنبه 25 ارديبهشت 1395  13:46
 قابل توجه دانشجویان محترم: اطلاعیه نحوه اخذ انتقالی یا میهمان
قابل توجه دانشجویان محترم: اطلاعیه نحوه اخذ انتقالی یا میهمان
يکشنبه 19 ارديبهشت 1395  14:46
 قابل توجه کلیه دانشجویان و کارکنان محترم: مسابقه کتابخوانی
قابل توجه کلیه دانشجویان و کارکنان محترم: مسابقه کتابخوانی
دوشنبه 13 ارديبهشت 1395  15:57
 قابل توجه اساتید محترم: مسابقه کتابخوانی ویژه اساتید (مدعو - هیأت علمی )
قابل توجه اساتید محترم: مسابقه کتابخوانی ویژه اساتید (مدعو - هیأت علمی )
دوشنبه 13 ارديبهشت 1395  15:56
1 2