بازدیدسرزده دکتر برهانی فر از معاونت آموزش های عمومی و مهارتی واحد کرج
بازدیدسرزده دکتر برهانی فر از معاونت آموزش های عمومی و مهارتی واحد کرج
فعالیت مراکر آموزشی دانشگاه آزاداسلامی
فعالیت مراکر آموزشی دانشگاه آزاداسلامی
اطلاعیه مهم ستاد آموزش مجازی سما واحدکرج
اطلاعیه مهم ستاد آموزش مجازی سما واحدکرج
یا صاحب الزمان(عج)
یا صاحب الزمان(عج)
مدارس سمای کرج
مدارس سمای کرج
نوع خبر 
 
 قابل توجه اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم:برگزاری مسابقه اذان
قابل توجه اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم:برگزاری مسابقه اذان
شنبه 25 ارديبهشت 1395  13:46
 قابل توجه دانشجویان محترم: اطلاعیه نحوه اخذ انتقالی یا میهمان
قابل توجه دانشجویان محترم: اطلاعیه نحوه اخذ انتقالی یا میهمان
يکشنبه 19 ارديبهشت 1395  14:46
 قابل توجه کلیه دانشجویان و کارکنان محترم: مسابقه کتابخوانی
قابل توجه کلیه دانشجویان و کارکنان محترم: مسابقه کتابخوانی
دوشنبه 13 ارديبهشت 1395  15:57
 قابل توجه اساتید محترم: مسابقه کتابخوانی ویژه اساتید (مدعو - هیأت علمی )
قابل توجه اساتید محترم: مسابقه کتابخوانی ویژه اساتید (مدعو - هیأت علمی )
دوشنبه 13 ارديبهشت 1395  15:56
1 2