بازدیدسرزده دکتر برهانی فر از معاونت آموزش های عمومی و مهارتی واحد کرج
بازدیدسرزده دکتر برهانی فر از معاونت آموزش های عمومی و مهارتی واحد کرج
فعالیت مراکر آموزشی دانشگاه آزاداسلامی
فعالیت مراکر آموزشی دانشگاه آزاداسلامی
اطلاعیه مهم ستاد آموزش مجازی سما واحدکرج
اطلاعیه مهم ستاد آموزش مجازی سما واحدکرج
یا صاحب الزمان(عج)
یا صاحب الزمان(عج)
مدارس سمای کرج
مدارس سمای کرج
نوع خبر 
 
 اخذ مجوز راه اندازی رشته‌های تربیت بدنی و تاسیسات-تهویه مطبوع در سمای کرج
اخذ مجوز راه اندازی رشته‌های تربیت بدنی و تاسیسات-تهویه مطبوع در سمای کرج
سه شنبه 28 مهر 1394  11:27
 اطلاعیه وام بلند مدت وزارت علوم
اطلاعیه وام بلند مدت وزارت علوم
سه شنبه 21 مهر 1394  8:32
 اطلاعیه تخفیف نیمسال اول 95-94
اطلاعیه تخفیف نیمسال اول 95-94
سه شنبه 21 مهر 1394  8:21