بازدیدسرزده دکتر برهانی فر از معاونت آموزش های عمومی و مهارتی واحد کرج
بازدیدسرزده دکتر برهانی فر از معاونت آموزش های عمومی و مهارتی واحد کرج
فعالیت مراکر آموزشی دانشگاه آزاداسلامی
فعالیت مراکر آموزشی دانشگاه آزاداسلامی
اطلاعیه مهم ستاد آموزش مجازی سما واحدکرج
اطلاعیه مهم ستاد آموزش مجازی سما واحدکرج
یا صاحب الزمان(عج)
یا صاحب الزمان(عج)
مدارس سمای کرج
مدارس سمای کرج
نوع خبر 
 
 قابل توجه مدیران و رابطین پژوهشی مدارس
قابل توجه مدیران و رابطین پژوهشی مدارس
شنبه 17 آبان 1393  16:2
 قابل توجه دانشجویان محترم: اطلاعیه مهم در خصوص سامانه تغذیه
قابل توجه دانشجویان محترم: اطلاعیه مهم در خصوص سامانه تغذیه
شنبه 3 آبان 1393  9:46