بازدیدسرزده دکتر برهانی فر از معاونت آموزش های عمومی و مهارتی واحد کرج
بازدیدسرزده دکتر برهانی فر از معاونت آموزش های عمومی و مهارتی واحد کرج
فعالیت مراکر آموزشی دانشگاه آزاداسلامی
فعالیت مراکر آموزشی دانشگاه آزاداسلامی
اطلاعیه مهم ستاد آموزش مجازی سما واحدکرج
اطلاعیه مهم ستاد آموزش مجازی سما واحدکرج
یا صاحب الزمان(عج)
یا صاحب الزمان(عج)
مدارس سمای کرج
مدارس سمای کرج
نوع خبر 
 
 برگزاری جشن ضیافت قدس:یکشنبه 92/12/18 ساعت 10:00 صبح-آموزشکده خواهران
برگزاری جشن ضیافت قدس:یکشنبه 92/12/18 ساعت 10:00 صبح-آموزشکده خواهران
شنبه 17 اسفند 1392  8:23