نوع خبر 
 
 قابل توجه دانشجویان محترم: برگزاری دوره‌های کاربردی در تابستان
قابل توجه دانشجویان محترم: برگزاری دوره‌های کاربردی در تابستان
سه شنبه 18 خرداد 1395  9:0
 قابل توجه اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم:برگزاری مسابقه اذان
قابل توجه اساتید، کارکنان و دانشجویان محترم:برگزاری مسابقه اذان
شنبه 25 ارديبهشت 1395  13:46
 قابل توجه دانشجویان محترم: اطلاعیه نحوه اخذ انتقالی یا میهمان
قابل توجه دانشجویان محترم: اطلاعیه نحوه اخذ انتقالی یا میهمان
يکشنبه 19 ارديبهشت 1395  14:46
 قابل توجه کلیه دانشجویان و کارکنان محترم: مسابقه کتابخوانی
قابل توجه کلیه دانشجویان و کارکنان محترم: مسابقه کتابخوانی
دوشنبه 13 ارديبهشت 1395  15:57
 قابل توجه اساتید محترم: مسابقه کتابخوانی ویژه اساتید (مدعو - هیأت علمی )
قابل توجه اساتید محترم: مسابقه کتابخوانی ویژه اساتید (مدعو - هیأت علمی )
دوشنبه 13 ارديبهشت 1395  15:56
5 6 7 8 9 10
 نتایج 25 - 30 از تعداد 100  خبر