نوع خبر 
 
 قابل توجه کلیه کارکنان و دانشجویان محترم: بخش زنده مصاحبه ریاست مرکز از شبکه سیمای البرز
قابل توجه کلیه کارکنان و دانشجویان محترم: بخش زنده مصاحبه ریاست مرکز از شبکه سیمای البرز
يکشنبه 27 تير 1395  14:12
 قابل توجه کلیه کارمندان، اساتید و دانشجویان محترم: برگزاری محفل انس با قرآن کریم
قابل توجه کلیه کارمندان، اساتید و دانشجویان محترم: برگزاری محفل انس با قرآن کریم
سه شنبه 1 تير 1395  16:12
 قابل توجه شرکت کنندگان محترم در کارگاه تفسیر سوره مبارکه حجرات
قابل توجه شرکت کنندگان محترم در کارگاه تفسیر سوره مبارکه حجرات
سه شنبه 1 تير 1395  16:8
 قابل توجه دانشجویان محترم: اطلاعیه مهم در خصوص انتخاب واحد ترم تایستان
قابل توجه دانشجویان محترم: اطلاعیه مهم در خصوص انتخاب واحد ترم تایستان
دوشنبه 31 خرداد 1395  8:10
 قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم: تغییر نام دامنه مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد کرج
قابل توجه اساتید و دانشجویان محترم: تغییر نام دامنه مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد کرج
يکشنبه 30 خرداد 1395  16:14
3 4 5 6 7 8
 نتایج 15 - 20 از تعداد 105  خبر