نوع خبر 
 
 قابل توجه کلیه دانشجویان آموزشکده خواهران:مهلت ارسال مدارک جهت تخفیف شهریه
قابل توجه کلیه دانشجویان آموزشکده خواهران:مهلت ارسال مدارک جهت تخفیف شهریه
چهارشنبه 9 بهمن 1392  7:58
 لیست زمانبندی ثبت نام آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما کرج-واحد برادران و خواهران
لیست زمانبندی ثبت نام آموزشکده فنی و حرفه‌ای سما کرج-واحد برادران و خواهران
دوشنبه 7 بهمن 1392  8:2
 دستورالعمل نحوه پرداخت شهریه دانشجویان در نیمسال دوم تحصیلی 93-92
دستورالعمل نحوه پرداخت شهریه دانشجویان در نیمسال دوم تحصیلی 93-92
شنبه 5 بهمن 1392  11:38
 اطلاعیه وام دانشجویی:شرایط و میزان اخذ وام کوتاه مدت و وام ازدواج
اطلاعیه وام دانشجویی:شرایط و میزان اخذ وام کوتاه مدت و وام ازدواج
سه شنبه 1 بهمن 1392  8:49
 قابل توجه دانشجویان متاهل شاغل به تحصیل در آموزشکده برادران
قابل توجه دانشجویان متاهل شاغل به تحصیل در آموزشکده برادران
چهارشنبه 18 دى 1392  10:35
16 17 18 19 20 21
 نتایج 100 - 105 از تعداد 105  خبر