مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
نوع خبر 
 
 آزمایشگاه مقاومت مصالح
آزمایشگاه مقاومت مصالح شامل: دستگاه پیچش و متعلقات، دستگاه کشش و متعلقات، دستگاه ضربه و متعلقات
چهارشنبه 23 دى 1394  13:54
 کارگاه ساختمان
کارگاه ساختمان شامل آرماتوربندی و قالب بندی
چهارشنبه 23 دى 1394  13:52
 کارگاه انتقال قدرت اتوماتیک
کارگاه انتقال قدرت اتوماتیک شامل گیربکس انواع خودروهای داخلی
چهارشنبه 23 دى 1394  13:47
 آزمایشگاه بتن و خاک
آزمایشگاه بتن و خاک شامل: انواع قالب ها، میکسر
شنبه 24 مرداد 1394  13:56
 نتایج 1 - 5 از تعداد 5  خبر