سرپرست جدید سمای کرج معرفی شد
سرپرست جدید سمای کرج معرفی شد
برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی در سما واحد کرج
برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی در سما واحد کرج
تجربه‏ ای متفاوت با آموزشکده سما واحد کرج
تجربه‏ ای متفاوت با آموزشکده سما واحد کرج
تجربه ای متفاوت با آموزشکده سما واحد کرج
تجربه ای متفاوت با آموزشکده سما واحد کرج
تجربه ای متفاوت با آموزشکده سما واحد کرج
تجربه ای متفاوت با آموزشکده سما واحد کرج
نوع خبر 
 
 آزمایشگاه مقاومت مصالح
آزمایشگاه مقاومت مصالح
چهارشنبه 23 دى 1394  10:3
 کارگاه ساختمان
کارگاه ساختمان
چهارشنبه 23 دى 1394  10:0
 کارگاه انتقال قدرت اتوماتیک
کارگاه انتقال قدرت اتوماتیک
چهارشنبه 23 دى 1394  9:48
 آزمایشگاه بتن و خاک
آزمایشگاه بتن و خاک
شنبه 24 مرداد 1394  10:20
 آزمایشگاه بتن و خاک
آزمایشگاه بتن و خاک
چهارشنبه 21 مرداد 1394  10:21
 نتایج 1 - 5 از تعداد 5  خبر