باشگاه پژوهشگران جوان سمای کرج از بین دانشجویان واجد شرایط عضو می‌پذیرد
باشگاه پژوهشگران جوان سمای کرج از بین دانشجویان واجد شرایط عضو می‌پذیرد
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
نوع خبر 
 
 آزمایشگاه مقاومت مصالح
آزمایشگاه مقاومت مصالح
چهارشنبه 23 دى 1394  10:3
 کارگاه ساختمان
کارگاه ساختمان
چهارشنبه 23 دى 1394  10:0
 کارگاه انتقال قدرت اتوماتیک
کارگاه انتقال قدرت اتوماتیک
چهارشنبه 23 دى 1394  9:48
 آزمایشگاه بتن و خاک
آزمایشگاه بتن و خاک
شنبه 24 مرداد 1394  10:20
 آزمایشگاه بتن و خاک
آزمایشگاه بتن و خاک
چهارشنبه 21 مرداد 1394  10:21
 نتایج 1 - 5 از تعداد 5  خبر