ایام سوگواری سید و سالار شهیدان بر تمام شیعیان جهان تسلیت باد
ایام سوگواری سید و سالار شهیدان بر تمام شیعیان جهان تسلیت باد
کسب 7 مقام کشوری در حوزه پژوهش توسط مدارس سما کرج
کسب 7 مقام کشوری در حوزه پژوهش توسط مدارس سما کرج
کسب عنوان آموزشکده برتر در ارزیابی عملکرد پژوهشی سال 1395 سازمان سما
کسب عنوان آموزشکده برتر در ارزیابی عملکرد پژوهشی سال 1395 سازمان سما
نوع خبر 
 
 آزمایشگاه مقاومت مصالح
آزمایشگاه مقاومت مصالح شامل: دستگاه پیچش و متعلقات، دستگاه کشش و متعلقات، دستگاه ضربه و متعلقات
چهارشنبه 23 دى 1394  13:54
 کارگاه ساختمان
کارگاه ساختمان شامل آرماتوربندی و قالب بندی
چهارشنبه 23 دى 1394  13:52
 کارگاه انتقال قدرت اتوماتیک
کارگاه انتقال قدرت اتوماتیک شامل گیربکس انواع خودروهای داخلی
چهارشنبه 23 دى 1394  13:47
 آزمایشگاه بتن و خاک
آزمایشگاه بتن و خاک شامل: انواع قالب ها، میکسر
شنبه 24 مرداد 1394  13:56
 نتایج 1 - 5 از تعداد 5  خبر