مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
ثبت نام دانشجو بدون آزمون در سمای کرج
ثبت نام دانشجو بدون آزمون در سمای کرج
نوع خبر 
 
 آزمایشگاه مقاومت مصالح
آزمایشگاه مقاومت مصالح شامل: دستگاه پیچش و متعلقات، دستگاه کشش و متعلقات، دستگاه ضربه و متعلقات
چهارشنبه 23 دى 1394  9:49
 کارگاه انتقال قدرت اتوماتیک
کارگاه انتقال قدرت اتوماتیک شامل گیربکس انواع خودروهای داخلی
چهارشنبه 23 دى 1394  9:48
 نتایج 1 - 5 از تعداد 5  خبر