آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان سمای کرج
آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان سمای کرج
ثبت نام دانشجو بدون آزمون در سمای کرج
ثبت نام دانشجو بدون آزمون در سمای کرج
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
نوع خبر 
 
 آزمایشگاه مقاومت مصالح
آزمایشگاه مقاومت مصالح شامل: دستگاه پیچش و متعلقات، دستگاه کشش و متعلقات، دستگاه ضربه و متعلقات
چهارشنبه 23 دى 1394  9:49
 کارگاه انتقال قدرت اتوماتیک
کارگاه انتقال قدرت اتوماتیک شامل گیربکس انواع خودروهای داخلی
چهارشنبه 23 دى 1394  9:48
 نتایج 1 - 5 از تعداد 5  خبر