باشگاه پژوهشگران جوان سمای کرج از بین دانشجویان واجد شرایط عضو می‌پذیرد
باشگاه پژوهشگران جوان سمای کرج از بین دانشجویان واجد شرایط عضو می‌پذیرد
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
نوع خبر 
 
 
کارگاه ساختمان
چهارشنبه 23 دى 1394  10:0

آخرين تاريخ بازديد : چهارشنبه 9 فروردين 1396  11:48:1
تعداد بازديد از اين خبر : 886