مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
نوع خبر 
 
 
کارگاه ساختمان

امکانات آرماتور بندی و قالب بندی

امکانات جوشکاری شامل ترانس برق و رکتیفایر به همراه کابین های مجزا

چهارشنبه 23 دى 1394  10:16
منبع : مرکز آموزشی و فرهنگی سما واحد کرج-روابط عمومی

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 25 اسفند 1396  18:15:11
تعداد بازديد از اين خبر : 1629