مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
نوع خبر 
 
 
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی البرز :
چهارشنبه 22 خرداد 1398  9:3
منبع : مرکز آموزش های عمومی و مهارتی (سما)واحد کرج -روابط عمومی

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 4 تير 1398  12:24:33
تعداد بازديد از اين خبر : 72