مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
نوع خبر 
 
 
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در واحد کرج:
دوشنبه 13 خرداد 1398  16:9
منبع : مرکز آموزش های عمومی و مهارتی (سما)واحد کرج -روابط عمومی

آخرين تاريخ بازديد : سه شنبه 4 تير 1398  14:32:35
تعداد بازديد از اين خبر : 100