برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی در سما واحد کرج
برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی در سما واحد کرج
باشگاه پژوهشگران جوان سمای کرج از بین دانشجویان واجد شرایط عضو می‌پذیرد
باشگاه پژوهشگران جوان سمای کرج از بین دانشجویان واجد شرایط عضو می‌پذیرد
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
نام و نام خانوادگی
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصيلي عنوان گروه آموزشی فایل رزومه
 1   روجا   ارجمند نیا   معماری   معماری     جزئیات...
 2   شکوفه   اعتبار   حسابداری   حسابداری     جزئیات...
 3   زینب   صیفوری   مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر   کامپیوتر     جزئیات...
 4   راحله   یوسفی   مدیریت بازرگانی گرایش مالی   حسابداری     جزئیات...
 5   عترت   لعل بخش   معماری   معماری     جزئیات...
 6   پگاه   شیرازپور   معماری   معماری     جزئیات...
 7   مرتضی   نیک فطرت   معماری   معماری     جزئیات...
 8   فرزان   رسول زاده   معماری   معماری     جزئیات...
 9   گلزار   یونسی   معماری   معماری     جزئیات...
 10   حمید رضا   محسنی نژاد   مهندسی برق-الکترونیک   الکترونیک     جزئیات...
 11   امیر   نوری   مهندسی برق-کنترل   الکترونیک     جزئیات...
 12   غلامرضا   صفارزاده   حسابداری   حسابداری     جزئیات...
 13   شهره   کاظمی   مهندسی کامپیوتر-نرم افزار   کامپیوتر     جزئیات...
 14   سیاوش   عبادی   مهندسی مکانیک-ساخت و تولید   مکانیک     جزئیات...
 15   مرتضی   کریمی دمنه   مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی   مکانیک     جزئیات...
 16   امید   میرزاده   مهندسی مکانیک-طراحی سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان   مکانیک     جزئیات...
 17   پیام   رحمانی   مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی   مکانیک     جزئیات...
 18   آزاد   سلطانی   مهندسی مکانیک-طراحی سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان   مکانیک     جزئیات...
 19   علیرضا   توانا   مهندسی مکانیک-طراحی جامدات   مکانیک     جزئیات...
 20   حسین   داودی آزاد   مهندسی عمران-زلزله   ساختمان     جزئیات...
1 2