مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
نام و نام خانوادگی
ردیف نام نام خانوادگی رشته تحصيلي عنوان گروه آموزشی فایل رزومه
 1   روجا   ارجمند نیا   معماری   معماری     جزئیات...
 2   شکوفه   اعتبار   حسابداری   حسابداری     جزئیات...
 3   زینب   صیفوری   مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر   کامپیوتر     جزئیات...
 4   راحله   یوسفی   مدیریت بازرگانی گرایش مالی   حسابداری     جزئیات...
 5   عترت   لعل بخش   معماری   معماری     جزئیات...
 6   پگاه   شیرازپور   معماری   معماری     جزئیات...
 7   مرتضی   نیک فطرت   معماری   معماری     جزئیات...
 8   فرزان   رسول زاده   معماری   معماری     جزئیات...
 9   گلزار   یونسی   معماری   معماری     جزئیات...
 10   حمید رضا   محسنی نژاد   مهندسی برق-الکترونیک   الکترونیک     جزئیات...
 11   امیر   نوری   مهندسی برق-کنترل   الکترونیک     جزئیات...
 12   غلامرضا   صفارزاده   حسابداری   حسابداری     جزئیات...
 13   شهره   کاظمی   مهندسی کامپیوتر-نرم افزار   کامپیوتر     جزئیات...
 14   سیاوش   عبادی   مهندسی مکانیک-ساخت و تولید   مکانیک     جزئیات...
 15   مرتضی   کریمی دمنه   مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی   مکانیک     جزئیات...
 16   امید   میرزاده   مهندسی مکانیک-طراحی سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان   مکانیک     جزئیات...
 17   پیام   رحمانی   مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی   مکانیک     جزئیات...
 18   آزاد   سلطانی   مهندسی مکانیک-طراحی سیستمهای تعلیق، ترمز و فرمان   مکانیک     جزئیات...
 19   علیرضا   توانا   مهندسی مکانیک-طراحی جامدات   مکانیک     جزئیات...
 20   حسین   داودی آزاد   مهندسی عمران-زلزله   ساختمان     جزئیات...
1 2