ایام سوگواری سید و سالار شهیدان بر تمام شیعیان جهان تسلیت باد
ایام سوگواری سید و سالار شهیدان بر تمام شیعیان جهان تسلیت باد
کسب 7 مقام کشوری در حوزه پژوهش توسط مدارس سما کرج
کسب 7 مقام کشوری در حوزه پژوهش توسط مدارس سما کرج
کسب عنوان آموزشکده برتر در ارزیابی عملکرد پژوهشی سال 1395 سازمان سما
کسب عنوان آموزشکده برتر در ارزیابی عملکرد پژوهشی سال 1395 سازمان سما

رئیس امور عمومی : محمود مسعودی

کارپرداز: ابوالفضل دانشیار

راننده: مهدی پور ادهم

تاسیسات: رحمت ا... گرامی

 

اهم فعالیت‌های امور عمومی

 

1) نظارت و بازبینی مستمر بر موجودی انبار و چگونگی تامین ملزومات اداری

2) برنامه ریزی مستمر و منظم شبکه داخلی برق-آب-تلفن و تاسیسات آموزشکده

3) نظارت بر انجام مناسب و به موقع امور تعمیرات و دریافت گزارش عملیات

4) تهیه و تنظیم فهرست احتیاجات سالیانه آموزشکده با توجه به گزارش ملزومات سال قبل

5) تهیه برنامه سالانه برای حفظ و نگهداری تاسیسات

6) انجام تعمیرات فصلی تاسیساتی و آبرسانی

7) فراهم کردن امکان بهره برداری از تاسیسات آب، برق، تلفن، فاضلاب، آسانسور، تهویه، تبرید و شوفاژ حرارت مرکزی

8) بهره برداری و نگهداری سیستم‌های مختلف تاسیساتی و آبرسانی

9) تهیه و خرید کلیه لوازم مصرفی و اداری مورد نیاز آموزشکده

10) نظارت دقیق بر رفت و آمد کلیه کارکنان، دانشجویان و مراجعین

11) ممانعت از ورود مراجعین ناشناس تا زمان تشخیص هویت آنان

12)رعایت ایمنی و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات، مواد، وسایل متعلق به آموزشکده