برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی در سما واحد کرج
برگزاری دوره های کوتاه مدت تخصصی در سما واحد کرج
باشگاه پژوهشگران جوان سمای کرج از بین دانشجویان واجد شرایط عضو می‌پذیرد
باشگاه پژوهشگران جوان سمای کرج از بین دانشجویان واجد شرایط عضو می‌پذیرد
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج

مدیر امور اداری: ندا فراهانی

 

کارشناسان امور اداری:

طاهره خورشیدی

اشرف هاشمی

مسئول دبیرخانه و بایگانی:

سمیه قدرتی

اهم وظایف امور اداری آموزشکده

 

1-اداری

 • صدور کلیه احکام کارگزینی، مأموریت، انتصاب و انفصال کارکنان و اعضای هیئت علمی.
 • محاسبه مرخصی‌ها و مأموریت‌های روزانه، ماهانه و سالیانه کلیه کارکنان و اعضای هیئت علمی.
 • انجام کلیه امور استخدامی از قبیل انتصاب، ارتقاء، ترفیع، مرخصی، مأموریت، تبدیل وضعیت استخدامی، بازخرید و تسویه حساب کلیه کارکنان و اعضای هیئت علمی
 • انعقاد قرارداد و انجام کلیه امور مربوط به پرداخت حق‌التدریس و بیمه اساتید مدعو
 • پیگیری و بررسی ارزشیابی کلیه کارکنان و اعضای هیئت علمی جهت تمدید قرارداد و درج در پرونده‌های مذکور
 • انجام امور مربوط به بیمه های تکمیلی کلیه کارکنان و اعضای هیئت علمی
 • بررسی مدارک و مستندات مربوط به پرداخت مبالغ مربوط به اساتید دروس کارآموزی و پروژه و معرفی به استاد
 • صدور انواع گواهی‌های اشتغال به کار، کسر از حقوق و...
 • بررسی درخواست‌های وام کلیه کارکنان و اعضای هیئت علمی مرکز فرهنگی آموزشی سما کرج و طرح در کمیته وام مرکز

 

2-دبیرخانه

 • دریافت نامه‌های رسیده از حوزه معاونت و مدیران گروه‌های آموزشی و اعضای هیئت علمی و همکاران و ارجاع به دفتر ریاست و سایر قسمت‌های مربوطه
 • تایپ نامه‌ها و فرم‌های مورد نیاز
 • تهیه کپی از نامه‌های شماره شده و ثبت شده و بایگانی نامه‌ها.
 • انجام امور مربوط به ثبت نامه‌های مربوط به دانشجویان (آموزشی-امور دانشجویی-احکام کمیته انضباطی-کارنامه‌های دانشجویان مهمان-گواهی فارغ‌التحصیلی و(...
 • ارسال نامه‌های مربوط به احکام کمیته انضباطی و ابلاغ مشروطی و عدم مراجعه دانشجویان به آدرس پستی آن‌ها