مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج

گروه الکترونیک

گروه ساختمان

گروه حسابداری

گروه کامپیوتر

گروه معماری

گروه مکانیک

 

 

گروه الکترونیک

 

بیوگرافی گروه

رشته

الکترونیک

الکتروتکنیک

سال تاسیس

1384

1389

دانشجویان فارغ‌التحصیل

 

 

دانشجویان مشغول به تحصیل

83

708

مدیر گروه

امیر نوری

امیر نوری

اعضای هیئت علمی

1-حمید رضا محسنی نژاد

2-امیر نوری

1-حمید رضا محسنی نژاد

2-امیر نوری

تعداد اساتید مدعو

15

10

کارشناس گروه

فرتوت

فرتوت

 

چارت رشته الکتروتکنیک-برق صنعتی
 

 

گروه ساختمان

 

بیوگرافی گروه

رشته

ساختمان

سال تاسیس

1384

دانشجویان فارغ‌التحصیل

 

دانشجویان مشغول به تحصیل

114

مدیر گروه

 

اعضای هیئت علمی

حسین داودی آزاد

تعداد اساتید مدعو

15

کارشناس گروه

نبی لو

 

چارت رشته ساختمان-فنی و حرفه‌ای

چارت رشته ساختمان-کارودانش

 

 

گروه حسابداری

 

بیوگرافی گروه

رشته

حسابداری

سال تاسیس

1378

دانشجویان فارغ‌التحصیل

 

دانشجویان مشغول به تحصیل

888

مدیر گروه

راحله یوسفی

اعضای هیئت علمی

1-غلامرضا صفارزاده

2- راحله یوسفی

3-شکوفه اعتبار

تعداد اساتید مدعو

10

کارشناس گروه

نبی‌لو

 

چارت رشته حسابداری

 

 

گروه کامپیوتر

 

بیوگرافی گروه

رشته

کامپیوتر

سال تاسیس

1378

دانشجویان فارغ‌التحصیل

 

دانشجویان مشغول به تحصیل

757

مدیر گروه

علی آقاکبی

اعضای هیئت علمی

1-شهره کاظمی

2-علی آقاکبی

3-زینب صیفوری

تعداد اساتید مدعو

16

کارشناس گروه

سعیدی

 

چارت رشته کامپیوتر

 

گروه معماری

   دوره کاردانی معماری یکی از دوره‌های آموزش عالی است و هدف آن تربیت افرادی است که بتوانند فاصله تخصصی بین مهندس معمار و سطوح پایین تخصصی را در کارهای اجرایی و طراحی پر کرده و در زمینه طرح و اجرای ساختمان در دفاتر فنی و کارگاه‌های ساختمانی دستیار مهندس معمار محسوب شوند.

 

بیوگرافی گروه

رشته

معماری

سال تاسیس

1383

دانشجویان فارغ‌التحصیل

 

دانشجویان مشغول به تحصیل

806

مدیر گروه

فرزان رسول‌زاده

اعضای هیئت علمی

1-فرزان رسول‌زاده

2-مرتضی نیک‌فطرت

3-گلزار یونسی

4-عترت لعل بخش

5-پگاه شیرازپور

6-روجا ارجمندنیا

تعداد اساتید مدعو

20

کارشناس گروه

ندا اعتمادی

 

چارت رشته معماری-فنی و حرفه‌ای

چارت رشته معماری-کارودانش

 

 

گروه مکانیک خودرو

 

بیوگرافی گروه

رشته

مکانیک خودرو

نقشه کشی صنعتی

سال تاسیس

1383

1389

دانشجویان فارغ‌التحصیل

 

 

دانشجویان مشغول به تحصیل

706

11

مدیر گروه

سیاوش عبادی

 

اعضای هیئت علمی

1-آزاد سلطانی

2-مرتضی کریمی دمنه

3-سیاوش عبادی

4-پیام رحمانی

5-علیرضا توانا

6-امید میرزاده

1-آزاد سلطانی

2-مرتضی کریمی دمنه

3-سیاوش عبادی

4-پیام رحمانی

5-علیرضا توانا

6-امید میرزاده

تعداد اساتید مدعو

32

-

کارشناس گروه

سعیدی

سعیدی

 

چارت رشته مکانیک خودرو