مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
میلاد مهدی(عج)، تصنیف سرخ ترانه های انتظار، بر عموم مسلمین جهان مبارک باد
میلاد مهدی(عج)، تصنیف سرخ ترانه های انتظار، بر عموم مسلمین جهان مبارک باد
دانشجویی

سرپرست امور دانشجویی:

مجتبی یزدانی

کارشناس امور دانشجویی و رفاهی:

اعظم اسحاقی

کارشناس امور فارغ التحصیلان:

سیده فاطمه صابری

کارشناس مشاوره:

پریسا طهرانیانچی

کارشناس تربیت بدنی:

افسانه افسری

اهم فعالیت‌های امور دانشجویی

 

1) امور تحصیلی

1-1) برنامه ریزی به منظور تسهیل در روند امور تحصیلی دانشجویان از جمله مرخصی‌های تحصیلی، نقل و انتقالات و مهیمان شدن

1-2) برنامه ریزی و پیگیری امور فارغ‌التحصیلی دانشجویان و هماهنگی در انجام صدور گواهینامه و دانشنامه‌های تحصیلی، تأییدیه‌های تحصیلی و ...

1-3) تهیه دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های مربوط به امور دانشجویی و نظارت بر اجرای مطلوب آن‌ها

2) امور رفاهی

2-1) برنامه ریزی به منظور ارائه خدمات رفاهی به دانشجویان از جمله صندوق رفاه، تعاونی‌ها، بیمه حوادث، کار دانشجویی و ...

2-2) برنامه ریزی برای فعالیت‌های مربوط به کمک‌ها و تسهیلات رفاهی، بهداشتی و درمانی دانشجویان

2-3) برنامه ریزی امور خوابگاه‌های دانشجویی و تدوین طرح‌های تسهیلاتی برای خدمات بهتر در خوابگاه‌ها

2-4) برنامه ریزی به منظور تأمین سهمیه مواد غذایی و امور سلف سرویس‌های دانشجویی و امور تغذیه و بهداشت مواد غذایی

2-5) برنامه ریزی اجرای تسهیلات مالی در امور تحصیلی از جمله تخفیف و تقسیط شهریه و وام دانشجویی و ...

3) امور مشاوره

3-1) برنامه ریزی و هماهنگی فعالیت مرکز راهنمایی و مشاوره آموزشکده به منظور تأمین بهداشت روان دانشجویان و پیشگیری از آسیب‌های روانی- اجتماعی آن‌ها

3-2) ارائه خدمات مطلوب راهنمایی و مشاوره به دانشجویان

3-3) برنامه ریزی نشست‌های هم اندیشی و تبادل نظر فی مابین اساتید با دانشجویان

4) امور انضباطی

4-1) ایفاء حقوق فردی و اجتماعی دانشجویان مطابق با آئین نامه‌های انضباطی و سایر مقررات مربوط و پیشگیری از مشکلات انضباطی

4-2) برنامه ریزی توسعه فعالیت‌های دانشجویان در تشکل‌های دانشجویی، کانون فارغ‌التحصیلان، انجمن‌ها و جشنواره‌های دانشجویی

5) امور ورزشی

5-1) تشکیل شورای ورزشی آموزشکده و گروه‌های ورزشی و تیم‌های ورزشی دانشجویان

5-2) اهتمام در برگزاری تمرینات و شرکت دادن دانشجویان در مسابقات و المپیادهای ورزشی

5-3) تدوین تقویم سالیانه مسابقات ورزشی آموزشکده با نظر و تصویب شورای ورزشی آموزشکده

5-4) برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت‌های تربیت بدنی و برنامه ورزشی دانشجویان در چارچوب سیاست‌های تربیت بدنی سازمان