نخستین دوره مسابقه ملی عکاسی معماری از بناهای مذهبی-سما کرج
نخستین دوره مسابقه ملی عکاسی معماری از بناهای مذهبی-سما کرج
کسب 7 مقام کشوری در حوزه پژوهش توسط مدارس سما کرج
کسب 7 مقام کشوری در حوزه پژوهش توسط مدارس سما کرج
کسب عنوان آموزشکده برتر در ارزیابی عملکرد پژوهشی سال 1395 سازمان سما
کسب عنوان آموزشکده برتر در ارزیابی عملکرد پژوهشی سال 1395 سازمان سما

نام:طیبه

نام خانوادگی:مسگری

سمت: معاون پشتیبانی

تحصیلات:کارشناس ارشد حسابداری

 

اهم فعالیت‌ها:

  • برنامه‌ریزی و تدوین چارچوب‌های عملیاتی بر مبنای اهداف تعریف شده.
  • نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات توسط کارکنان مجموعه تحت سرپرستی.
  • تبیین و توصیف خط مشی‌های مالی آموزشکده برای مدیران زیر مجموعه جهت توجیه و هماهنگی بیشتر در اجرا.
  • تدبیر راهکارهای عملی برای کم کردن هزینه‌ها و بهره‌گیری مناسب‌تر از اعتبارات و ابلاغ راهکارها و پیشنهادات به رئیس آموزشکده.
  • نظارت و اظهارنظر در رابطه با ترازنامه سالیانه و سایر گزارشات مالی.
  • بازرسی مستمر بر روند تهیه و توزیع ملزومات اداری و مالی آموزشکده.
  • سازماندهی امور مربوط به مدیریت‌های زیر مجموعه و اخذ و مطالعه گزارشات ادواری مربوط به نحوه عملکرد آن‌ها.

 

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 امور اداری
 امور مالی
 امور عمومی