بازدیدسرزده دکتر برهانی فر از معاونت آموزش های عمومی و مهارتی واحد کرج
بازدیدسرزده دکتر برهانی فر از معاونت آموزش های عمومی و مهارتی واحد کرج
فعالیت مراکر آموزشی دانشگاه آزاداسلامی
فعالیت مراکر آموزشی دانشگاه آزاداسلامی
اطلاعیه مهم ستاد آموزش مجازی سما واحدکرج
اطلاعیه مهم ستاد آموزش مجازی سما واحدکرج
یا صاحب الزمان(عج)
یا صاحب الزمان(عج)
مدارس سمای کرج
مدارس سمای کرج

نام:طیبه

نام خانوادگی:مسگری

سمت: معاون پشتیبانی

تحصیلات:کارشناس ارشد حسابداری

 

اهم فعالیت‌ها:

  • برنامه‌ریزی و تدوین چارچوب‌های عملیاتی بر مبنای اهداف تعریف شده.
  • نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات توسط کارکنان مجموعه تحت سرپرستی.
  • تبیین و توصیف خط مشی‌های مالی آموزشکده برای مدیران زیر مجموعه جهت توجیه و هماهنگی بیشتر در اجرا.
  • تدبیر راهکارهای عملی برای کم کردن هزینه‌ها و بهره‌گیری مناسب‌تر از اعتبارات و ابلاغ راهکارها و پیشنهادات به رئیس آموزشکده.
  • نظارت و اظهارنظر در رابطه با ترازنامه سالیانه و سایر گزارشات مالی.
  • بازرسی مستمر بر روند تهیه و توزیع ملزومات اداری و مالی آموزشکده.
  • سازماندهی امور مربوط به مدیریت‌های زیر مجموعه و اخذ و مطالعه گزارشات ادواری مربوط به نحوه عملکرد آن‌ها.

 

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 امور اداری
 امور مالی
 امور عمومی