زمان بندی ثبت نام و شهریه علی الحساب نیمسال دوم  99-98
زمان بندی ثبت نام و شهریه علی الحساب نیمسال دوم 99-98
ثبت نام جهت دریافت تسهیلات بانک های رسالت و مهرایران
ثبت نام جهت دریافت تسهیلات بانک های رسالت و مهرایران
فرارسیدن ایام فاطمیه تسلیت باد
فرارسیدن ایام فاطمیه تسلیت باد
مدارس سمای کرج
مدارس سمای کرج

نام:طیبه

نام خانوادگی:مسگری

سمت: معاون پشتیبانی

تحصیلات:کارشناس ارشد حسابداری

 

اهم فعالیت‌ها:

  • برنامه‌ریزی و تدوین چارچوب‌های عملیاتی بر مبنای اهداف تعریف شده.
  • نظارت بر حسن اجرای برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات توسط کارکنان مجموعه تحت سرپرستی.
  • تبیین و توصیف خط مشی‌های مالی آموزشکده برای مدیران زیر مجموعه جهت توجیه و هماهنگی بیشتر در اجرا.
  • تدبیر راهکارهای عملی برای کم کردن هزینه‌ها و بهره‌گیری مناسب‌تر از اعتبارات و ابلاغ راهکارها و پیشنهادات به رئیس آموزشکده.
  • نظارت و اظهارنظر در رابطه با ترازنامه سالیانه و سایر گزارشات مالی.
  • بازرسی مستمر بر روند تهیه و توزیع ملزومات اداری و مالی آموزشکده.
  • سازماندهی امور مربوط به مدیریت‌های زیر مجموعه و اخذ و مطالعه گزارشات ادواری مربوط به نحوه عملکرد آن‌ها.

 

 

لينک هاي مرتبط با اين بخش
 امور اداری
 امور مالی
 امور عمومی