مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
میلاد مهدی(عج)، تصنیف سرخ ترانه های انتظار، بر عموم مسلمین جهان مبارک باد
میلاد مهدی(عج)، تصنیف سرخ ترانه های انتظار، بر عموم مسلمین جهان مبارک باد

رئیس امور عمومی : محمود مسعودی

کارپرداز: محمود رئیسی

کارپرداز: ابوالفضل دانشیار

راننده: مهدی پور ادهم

تاسیسات: رحمت ا... گرامی

 

اهم فعالیت‌های امور عمومی

 

1) نظارت و بازبینی مستمر بر موجودی انبار و چگونگی تامین ملزومات اداری

2) برنامه ریزی مستمر و منظم شبکه داخلی برق-آب-تلفن و تاسیسات آموزشکده

3) نظارت بر انجام مناسب و به موقع امور تعمیرات و دریافت گزارش عملیات

4) تهیه و تنظیم فهرست احتیاجات سالیانه آموزشکده با توجه به گزارش ملزومات سال قبل

5) تهیه برنامه سالانه برای حفظ و نگهداری تاسیسات

6) انجام تعمیرات فصلی تاسیساتی و آبرسانی

7) فراهم کردن امکان بهره برداری از تاسیسات آب، برق، تلفن، فاضلاب، آسانسور، تهویه، تبرید و شوفاژ حرارت مرکزی

8) بهره برداری و نگهداری سیستم‌های مختلف تاسیساتی و آبرسانی

9) تهیه و خرید کلیه لوازم مصرفی و اداری مورد نیاز آموزشکده

10) نظارت دقیق بر رفت و آمد کلیه کارکنان، دانشجویان و مراجعین

11) ممانعت از ورود مراجعین ناشناس تا زمان تشخیص هویت آنان

12)رعایت ایمنی و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات، مواد، وسایل متعلق به آموزشکده