ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام بر همگان تهنیت باد
ولادت با سعادت امام رضا علیه السلام بر همگان تهنیت باد
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج

رئیس امور عمومی : محمود مسعودی

کارپرداز: ابوالفضل دانشیار

راننده: مهدی پور ادهم

تاسیسات: رحمت ا... گرامی

 

اهم فعالیت‌های امور عمومی

 

1) نظارت و بازبینی مستمر بر موجودی انبار و چگونگی تامین ملزومات اداری

2) برنامه ریزی مستمر و منظم شبکه داخلی برق-آب-تلفن و تاسیسات آموزشکده

3) نظارت بر انجام مناسب و به موقع امور تعمیرات و دریافت گزارش عملیات

4) تهیه و تنظیم فهرست احتیاجات سالیانه آموزشکده با توجه به گزارش ملزومات سال قبل

5) تهیه برنامه سالانه برای حفظ و نگهداری تاسیسات

6) انجام تعمیرات فصلی تاسیساتی و آبرسانی

7) فراهم کردن امکان بهره برداری از تاسیسات آب، برق، تلفن، فاضلاب، آسانسور، تهویه، تبرید و شوفاژ حرارت مرکزی

8) بهره برداری و نگهداری سیستم‌های مختلف تاسیساتی و آبرسانی

9) تهیه و خرید کلیه لوازم مصرفی و اداری مورد نیاز آموزشکده

10) نظارت دقیق بر رفت و آمد کلیه کارکنان، دانشجویان و مراجعین

11) ممانعت از ورود مراجعین ناشناس تا زمان تشخیص هویت آنان

12)رعایت ایمنی و حفاظت از تجهیزات و تاسیسات، مواد، وسایل متعلق به آموزشکده