تعطیل شد.
تعطیل شد.
ثبت نام جهت دریافت تسهیلات بانک های رسالت و مهرایران
ثبت نام جهت دریافت تسهیلات بانک های رسالت و مهرایران
مدارس سمای کرج
مدارس سمای کرج

مدیر آموزش: مهدی صدیق

کارشناس خدمات آموزشی:

زهرا افشار

کارشناس برنامه‌ریزی آموزشی:

آرش امامی

کارشناس امتحانات:

بهرام دانیالی

کاردان امتحانات:

 

کاردان برنامه‌ریزی آموزشی:

امور کلاس ها:

سیده زهرا غلامی

بایگانی:

زهرا پالیزی

ساجده تشرعی

اهم فعالیت‌های امور آموزشی

 

1) ثبت نام دانشجویان ورودی جدید

2) اطلاع رسانی دقیق به دانشجویان ورودی جدید جهت ثبت نام

3) نظارت بر حسن اجرای مراحل ثبت نام در هر نیمسال تحصیلی

4) تهیه برنامه نیم ساله، سالانه و تقویم آموزشی آموزشکده و اعلام  به گروه‌های آموزشی

5) ارائه راهنمایی‌های لازم در خصوص کلیه امور آموزشی به دانشجویان

6) اجرای برنامه‌های آموزشی مصوب دانشگاه‌ها و سازمان سما

7) اجرای دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های صادره از دانشگاه

8) برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای امتحانات و اجرای آیین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات امتحانی

9) تشکیل، حفظ و نگهداری پرونده دانشجویان جدید و قدیم

10) چیدمان کلاس‌ها از لحاظ روز، تعداد دانشجو و ظرفیت کلاس‌ها

11) نظارت بر حضور و غیاب اساتید و اجرای منظم کلاس‌ها