نخستین دوره مسابقه ملی عکاسی معماری از بناهای مذهبی-سما کرج
نخستین دوره مسابقه ملی عکاسی معماری از بناهای مذهبی-سما کرج
کسب 7 مقام کشوری در حوزه پژوهش توسط مدارس سما کرج
کسب 7 مقام کشوری در حوزه پژوهش توسط مدارس سما کرج
کسب عنوان آموزشکده برتر در ارزیابی عملکرد پژوهشی سال 1395 سازمان سما
کسب عنوان آموزشکده برتر در ارزیابی عملکرد پژوهشی سال 1395 سازمان سما

کارشناس آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات:

مرتضی فرامرزی

آدرس پست الکترونیک:

IT@karaj-samaschools.ir

 

اهم فعالیت‌های کارشناس آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

1-انجام وظیفه تحت نظارت معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما

2-بررسی وضعیت سخت افزار و نرم افزارهای موجود در حوزه معاونت دانشگاه

3-ترسیم وضعیت موجود و برآورد نیاز قسمت‌ها به وسایل و برنامه‌های نرم افزاری و اعلام به مبادی ذیربط

4-تهیه و توزیع نرم افزارهای مورد نیاز برای ثبت، طبقه بندی، تحلیل آمار و داده‌ها

5-استقرار سیستم مدیریت اطلاعات

6-شناسایی نیازهای نرم افزاری واحدهای آموزشی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و معرفی منابع و مآخذ واحدهای مذکور

7-ارائه خدمات مشاوره به مدیران و روسای مدارس و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای در خصوص نصب و راه اندازی سیستم‌های مدیریت اطلاعات

8-برنامه ریزی برای توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای کاربران رایانه‌ای مدارس و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای

9-ارائه خدمات مشاوره به معاونت دانشگاه در خصوص توسعه دانش انفورماتیک

10-ارائه خدمات مشاوره به معاونت دانشگاه برای خرید، تهیه و توزیع سخت افزارها و نرم افزارهای آموزشی

11-ارائه آمار و اطلاعات به کارکنان حوزه معاونت دانشگاه و ریاست مراکز آموزشی و فرهنگی سما

12-بازدید از مراکز سیستم مدیریت اطلاعات مدارس و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای