زمان بندی ثبت نام و شهریه علی الحساب نیمسال دوم  99-98
زمان بندی ثبت نام و شهریه علی الحساب نیمسال دوم 99-98
ثبت نام جهت دریافت تسهیلات بانک های رسالت و مهرایران
ثبت نام جهت دریافت تسهیلات بانک های رسالت و مهرایران
فرارسیدن ایام فاطمیه تسلیت باد
فرارسیدن ایام فاطمیه تسلیت باد
مدارس سمای کرج
مدارس سمای کرج

کارشناس آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات:

مرتضی فرامرزی

آدرس پست الکترونیک:

IT@samakaraj.ac.ir

 

اهم فعالیت‌های کارشناس آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات

 

1-انجام وظیفه تحت نظارت معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما

2-بررسی وضعیت سخت افزار و نرم افزارهای موجود در حوزه معاونت دانشگاه

3-ترسیم وضعیت موجود و برآورد نیاز قسمت‌ها به وسایل و برنامه‌های نرم افزاری و اعلام به مبادی ذیربط

4-تهیه و توزیع نرم افزارهای مورد نیاز برای ثبت، طبقه بندی، تحلیل آمار و داده‌ها

5-استقرار سیستم مدیریت اطلاعات

6-شناسایی نیازهای نرم افزاری واحدهای آموزشی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای و معرفی منابع و مآخذ واحدهای مذکور

7-ارائه خدمات مشاوره به مدیران و روسای مدارس و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای در خصوص نصب و راه اندازی سیستم‌های مدیریت اطلاعات

8-برنامه ریزی برای توسعه شایستگی‌های حرفه‌ای کاربران رایانه‌ای مدارس و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای

9-ارائه خدمات مشاوره به معاونت دانشگاه در خصوص توسعه دانش انفورماتیک

10-ارائه خدمات مشاوره به معاونت دانشگاه برای خرید، تهیه و توزیع سخت افزارها و نرم افزارهای آموزشی

11-ارائه آمار و اطلاعات به کارکنان حوزه معاونت دانشگاه و ریاست مراکز آموزشی و فرهنگی سما

12-بازدید از مراکز سیستم مدیریت اطلاعات مدارس و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای