زمان بندی ثبت نام و شهریه علی الحساب نیمسال دوم  99-98
زمان بندی ثبت نام و شهریه علی الحساب نیمسال دوم 99-98
ثبت نام جهت دریافت تسهیلات بانک های رسالت و مهرایران
ثبت نام جهت دریافت تسهیلات بانک های رسالت و مهرایران
فرارسیدن ایام فاطمیه تسلیت باد
فرارسیدن ایام فاطمیه تسلیت باد
مدارس سمای کرج
مدارس سمای کرج

 

 

دکتر محمدرضا بلیاد

معاون آموزش های عمومی و مهارتی (سما) واحد کرج

   
 

belyad110@gmail.com

شماره تماس به منظور ارسال پیام: 4733541-0930

شماره فکس: 34351252-026