مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج
مرکز آموزشی و فرهنگی سما کرج

رئیس اداره امور عمومی:

حسن سلیمانی

کارشناس عمران:

 

انباردار:

محمود رئیسی

 

اهم فعالیت‌های اداره امور عمومی

 

1-تولید برنامه‌‏های اجرایی حوزه اداره امور عمومی و تقسیم کار بین کارکنان تحت نظارت متناسب با شرح وظایف آن‌ها

2-سازمان‌دهی کارکنان حوزه اداره عمومی متناسب با شایستگی‌های آنان و هدایت و بهره‌وری کارکنان برای حسن انجام وظایف

3-پیشنهاد راهکارهای افزایش سطح علاقه به کار همکاران و پیشنهاد تقدیر و تشکر از کارکنان کوشا

4-نظارت بر حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات معاونت، مدارس و آموزشکده‌های سما

5-نظارت بر حفظ و نگهداری وسایل نقلیه و تجهیزات و تعمیر و سرویس وسایل مکانیکی و الکتریکی

6-خرید، تهیه و توزیع ملزومات اداری و آموزشی مورد نیاز مدارس و حوزه معاونت

7-ارزشیابی از عملکرد کارکنان تحت مدیریت

8-ارائه گزارش از فرآیند اجرایی برنامه‌ها و ماموریت‌ها و وظایف به مدیر بلافصل

9-پرداخت قبوض آب-برق تلفن-گاز-آبونمان‌ها و عوارض‌ها و ...

10-مراقبت و نگهداری و بایگانی اسناد-مدارک و مکاتبات

11-نظارت بر ثبت و ورود و خروج اقلام و نحوه نگهداری اقلام انبار و توزیع آن‌ها

12-نظارت بر نظافت و پاگیزگی اماکن اداری و آموزشی و نحوه فعالیت نیروهای خدماتی

13-نظارت بر انجام تعمیر و نگهداری ساختمان‌های تابعه

14-پیگیری و نظارت بر اجرای صحیح عملیات عمرانی پیمانکاران و ارائه گزارش کار به مدیر مربوطه

15-بررسی صورت وضعیت‌های ارجاعی پیمانکاران

16-تهیه و گزارش آمار سالیانه از وضعیت املاک و مستقلات تابعه