زمان بندی ثبت نام و شهریه علی الحساب نیمسال دوم 99-98
زمان بندی ثبت نام و شهریه علی الحساب نیمسال دوم 99-98
ثبت نام جهت دریافت تسهیلات بانک های رسالت و مهرایران
ثبت نام جهت دریافت تسهیلات بانک های رسالت و مهرایران
فرارسیدن ایام فاطمیه تسلیت باد
فرارسیدن ایام فاطمیه تسلیت باد
مدارس سمای کرج
مدارس سمای کرج

ذیحساب و مدیر امور مالی:

فاطمه امیری

حسابداران:

آزیتا خنجری، سمیه اسمعیلی

 

اهم فعالیت‌های امور مالی

 

 1. انجام وظیفه تحت نظارت معاون دانشگاه و ریاست مرکزآموزشی و فرهنگی سما
 2. نظارت و کنترل بر امور مالی آموزشکده‌ها
 3. تهیه برنامه فعالیت‌های امورمالی معاونت و آموزشکده‌ها
 4. مطالعه و بررسی آمار، داده ها و اطلاعات و گزارش‌های دریافتی امور مالی واحدهای آموزشی و فرهنگی سما در دانشگاه
 5. اعلام نظر برای رفع اشکالات و نارسائی‌های مدارک و اسناد مالی
 6. بررسی و کنترل دارایی‌ها، بدهی‌ها و درآمد و هزینه‌های واحدهای آموزشی و فرهنگی سما و معاونت دانشگاه
 7. بررسی ترازهای تلفیقی و صورت‌های مالی
 8. تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی واحدهای آموزشی و فرهنگی
 9. همکاری با دبیر و سرپرست منطقه و حسن اجرای امور مالی معاونت دانشگاه و واحدهای آموزشی و فرهنگی
 10. تامین اعتبار هزینه‌های پرسنلی، اداری، رفاهی و پرداخت‌ها
 11. نظارت بر هزینه کردن اعتبارات طبق مفاد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از سازمان سما
 12. رسیدگی به اسناد و مدارک هزینه‌های اداری و موارد مصرفی
 13. نظارت بر ثبت اعتبارات تحصیلی در دفاتر حساب اعتبارات و تعهدات محاسباتی معین، کل و روزنامه
 14. مراقبت در حسن اجرای برنامه بودجه‌ای
 15. مراقبت در وصول درآمدها برابر مقررات و پرداخت مخارج در حدود اعتبارات
 16. رفع نقص از اسناد و صورتحساب‌های وام خواهی شده
 17. ارزیابی از عملکرد مالی مدارس و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای سما