زمان بندی ثبت نام و شهریه علی الحساب نیمسال دوم  99-98
زمان بندی ثبت نام و شهریه علی الحساب نیمسال دوم 99-98
ثبت نام جهت دریافت تسهیلات بانک های رسالت و مهرایران
ثبت نام جهت دریافت تسهیلات بانک های رسالت و مهرایران
فرارسیدن ایام فاطمیه تسلیت باد
فرارسیدن ایام فاطمیه تسلیت باد
مدارس سمای کرج
مدارس سمای کرج

سرپرست امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی:

حسن سلیمانی

کارشناس مسئول نظارت و ارزشیابی امور آموزشی و پژوهشی:

اعظم رجبی

 

کارشناس نظارت و ارزشیابی امور آموزشی و پژوهشی:

حمیدرضا سعادت‌امیری

 اهم فعالیت‌های مدیریت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی

 

1- تلاش برای تقویت مبانی اعتقادی و ترویج فرهنگ قرآنی و اقامه نماز و فضائل اخلاقی در واحدهای آموزشی سما

2- برنامه ریزی جهت ارائه خدمات مطلوب آموزشی، فرهنگی، تربیتی، پژوهشی و دانشجویی به آموزشکده‌ها و مدارس

3- اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه های صادره از سازمان سما

4- ارزشیابی از فرآیند اجرای برنامه‌ها در واحدهای آموزشی تابعه معاونت

5- ارزشیابی از نتایج اجرای برنامه‌ها و طرح‌های آموزشی، پژوهشی، تربیتی، فرهنگی و دانشجویی واحدهای آموزشی

6- نظارت بر حسن اجرای مسابقات، جشنواره‌ها، آزمون‌های علمی و فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، تربیتی، فرهنگی و دانشجویی واحدهای آموزشی

7- تلاش برای توسعه فضا و امکانات تربیتی، فرهنگی و ورزشی مدارس و آموزشکده‌ها

8- حضور فعال و سازنده در شوراهای برنامه ریزی، پژوهشی، مدیران مدارس، فرهنگی آموزشکده‌ها و کمیته ناظر بر نشریات مرکز

9- شناسایی نیازهای مدارس و آموزشکده‌ها در ابعاد آموزشی، فرهنگی، تربیتی، پژوهشی، دانشجویی و ... و کوشش در جهت توسعه امکانات و تجهیزات مورد نیاز مدارس و آموزشکده‌ها در ابعاد مذکور

10- نظارت در جذب نیروی انسانی کارا و کارآمد جهت ارائه خدمات مورد نیاز مدارس و آموزشکده‌ها

11- ارائه خدمات مشاوره‌ای به مدیران و کارشناسان واحدهای آموزشی تابعه معاونت

12- دانش افزایی مستمر از طریق مشارکت در دوره های آموزش ضمن خدمت، همایش‌ها، سمینارها و مطالعه منابع آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ...

13- تلاش برای ارتقای کیفیت برنامه‌ها و فعالیت‌ها از طریق فعالیت‌های تحقیقی و پژوهشی

14- ارائه گزارش‌های مستمر برنامه‌ها و فعالیت در دست اجرای مدارس و آموزشکده‌ها به معاونت دانشگاه

15- اطلاع رسانی مناسب در امور مرتبط با فعالیت‌ها و برنامه های سما به دانش آموزان و دانشجویان

16- انجام تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی در حیطه وظایف محوله و بهره گیری از نتایج حاصله در پیشبرد برنامه‌ها و فعالیت‌ها

17- توسعه نگرش مثبت دانش آموزان و دانشجویان در انجام فعالیت‌های مربوط به مدارس و آموزشکده‌ها

18- تقویت تعامل و مشارکت اولیاء دانش آموزان در اداره مدارس واحد

19- تقویت روحیه ابتکار، نوآوری و ابداع در مدارس و آموزشکده‌ها

20- همکاری با سازمان‌ها و نهادهای علمی، پژوهشی و آموزشی عنداللزوم