بازدیدسرزده دکتر برهانی فر از معاونت آموزش های عمومی و مهارتی واحد کرج
بازدیدسرزده دکتر برهانی فر از معاونت آموزش های عمومی و مهارتی واحد کرج
فعالیت مراکر آموزشی دانشگاه آزاداسلامی
فعالیت مراکر آموزشی دانشگاه آزاداسلامی
اطلاعیه مهم ستاد آموزش مجازی سما واحدکرج
اطلاعیه مهم ستاد آموزش مجازی سما واحدکرج
یا صاحب الزمان(عج)
یا صاحب الزمان(عج)
مدارس سمای کرج
مدارس سمای کرج

سرپرست امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی:

حسن سلیمانی

کارشناس مسئول نظارت و ارزشیابی امور آموزشی و پژوهشی:

اعظم رجبی

 

کارشناس نظارت و ارزشیابی امور آموزشی و پژوهشی:

حمیدرضا سعادت‌امیری

 اهم فعالیت‌های مدیریت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و دانشجویی

 

1- تلاش برای تقویت مبانی اعتقادی و ترویج فرهنگ قرآنی و اقامه نماز و فضائل اخلاقی در واحدهای آموزشی سما

2- برنامه ریزی جهت ارائه خدمات مطلوب آموزشی، فرهنگی، تربیتی، پژوهشی و دانشجویی به آموزشکده‌ها و مدارس

3- اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه های صادره از سازمان سما

4- ارزشیابی از فرآیند اجرای برنامه‌ها در واحدهای آموزشی تابعه معاونت

5- ارزشیابی از نتایج اجرای برنامه‌ها و طرح‌های آموزشی، پژوهشی، تربیتی، فرهنگی و دانشجویی واحدهای آموزشی

6- نظارت بر حسن اجرای مسابقات، جشنواره‌ها، آزمون‌های علمی و فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، تربیتی، فرهنگی و دانشجویی واحدهای آموزشی

7- تلاش برای توسعه فضا و امکانات تربیتی، فرهنگی و ورزشی مدارس و آموزشکده‌ها

8- حضور فعال و سازنده در شوراهای برنامه ریزی، پژوهشی، مدیران مدارس، فرهنگی آموزشکده‌ها و کمیته ناظر بر نشریات مرکز

9- شناسایی نیازهای مدارس و آموزشکده‌ها در ابعاد آموزشی، فرهنگی، تربیتی، پژوهشی، دانشجویی و ... و کوشش در جهت توسعه امکانات و تجهیزات مورد نیاز مدارس و آموزشکده‌ها در ابعاد مذکور

10- نظارت در جذب نیروی انسانی کارا و کارآمد جهت ارائه خدمات مورد نیاز مدارس و آموزشکده‌ها

11- ارائه خدمات مشاوره‌ای به مدیران و کارشناسان واحدهای آموزشی تابعه معاونت

12- دانش افزایی مستمر از طریق مشارکت در دوره های آموزش ضمن خدمت، همایش‌ها، سمینارها و مطالعه منابع آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ...

13- تلاش برای ارتقای کیفیت برنامه‌ها و فعالیت‌ها از طریق فعالیت‌های تحقیقی و پژوهشی

14- ارائه گزارش‌های مستمر برنامه‌ها و فعالیت در دست اجرای مدارس و آموزشکده‌ها به معاونت دانشگاه

15- اطلاع رسانی مناسب در امور مرتبط با فعالیت‌ها و برنامه های سما به دانش آموزان و دانشجویان

16- انجام تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی در حیطه وظایف محوله و بهره گیری از نتایج حاصله در پیشبرد برنامه‌ها و فعالیت‌ها

17- توسعه نگرش مثبت دانش آموزان و دانشجویان در انجام فعالیت‌های مربوط به مدارس و آموزشکده‌ها

18- تقویت تعامل و مشارکت اولیاء دانش آموزان در اداره مدارس واحد

19- تقویت روحیه ابتکار، نوآوری و ابداع در مدارس و آموزشکده‌ها

20- همکاری با سازمان‌ها و نهادهای علمی، پژوهشی و آموزشی عنداللزوم