بازدیدسرزده دکتر برهانی فر از معاونت آموزش های عمومی و مهارتی واحد کرج
بازدیدسرزده دکتر برهانی فر از معاونت آموزش های عمومی و مهارتی واحد کرج
فعالیت مراکر آموزشی دانشگاه آزاداسلامی
فعالیت مراکر آموزشی دانشگاه آزاداسلامی
اطلاعیه مهم ستاد آموزش مجازی سما واحدکرج
اطلاعیه مهم ستاد آموزش مجازی سما واحدکرج
یا صاحب الزمان(عج)
یا صاحب الزمان(عج)
مدارس سمای کرج
مدارس سمای کرج

کارشناس امور اداری:

راحله خدادوست

مسئول دبیرخانه و بایگانی:

زهرا طاهری

نامه رسان:

محمد بلبلی

اهم فعالیت‌های امور اداری

 

 

1-تلاش در راستای اجرای دقیق دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، شیوه‌نامه و دستورات صادره از سازمان سما در خصوص نیروی انسانی حوزه معاونت، مدارس و آموزشکده‌ها

2-بررسی نیاز به جذب کارکنان، اعضای هیات علمی، اساتید حق‌التدریس آموزشکده‌ها و حوزه معاونت و معلمان مدارس

3-انجام هماهنگی لازم در خصوص برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت جهت پرسنل مرکز

4-شرکت در جلسات شورای برنامه‌ریزی، شورای راهبردی، کمیته جذب و شورای مدیران مدارس

5-تهیه و تنظیم کارکرد کارکنان حوزه معاونت و مدارس

6-صدور احکام کارگزینی مربوط به افزایشات سالیانه، سایر افزایشات مطابق بخشنامه‌های سازمان سما، ارتقاء گروه، برقراری حق تأهل و اولاد و ...

7-انجام ارزشیابی از همکاران شاغل در حوزه اداری و اقدامات لازم جهت ارزشیابی تمامی کارکنان مطابق بخشنامه‌های سازمان

8-انجام امور مربوط به تسویه حساب کارکنان به علت استعفا، اتمام مدت قرارداد و ...

9-انجام امور استخدامی کارکنان و معلمان حوزه معاونت و مدارس

10-صدور گواهی‌های اشتغال به کار، کسر از حقوق و ...

11-تلاش در جهت حسن جریان ارسال مکاتبات

12-دریافت و ارسال تمامی نامه‌های اداری ورودی و خروجی از آموزشکده‌ها و مدارس و حفظ سوابق نامه‌های ثبت شده

13- ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه‌های وارده و صادره، موضوع و شماره در سیستم و دفاتر مربوطه

14-تفکیک و توزیع نامه‌ها برای ارجاع به واحد اقدام کننده